EFPIA: 10 recomandări privind achiziția de medicamente în UE

Federația Europeană a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice (EFPIA) a publicat 10 recomandări pentru a se asigura că practicile de achiziție a medicamentelor de uz uman în întreaga UE sunt eficiente și sustenabile, asigurând medicamente de înaltă calitate pentru pacienți, în cantitățile potrivite și la momentul potrivit.

„Carta Albă a EFPIA privind Eficacitatea Achizițiilor Publice de Medicamente în UE este o contribuție specifică a sectorului farmaceutic la dezbaterea mai largă privind eficacitatea regulilor UE privind achizițiile, în contextul obiectivelor de reziliență și creștere ale UE. Sperăm că promulgarea de ghiduri privind cele mai bune practici de către Comisia Europeană, cu sprijinul autorităților naționale competente, nu numai că va îmbunătăți procedurile formale de achiziții publice, ci va influența și procesele informale de licitație care sunt din ce în ce mai utilizate în afara limitelor Directivei 2014/24/UE”, a declarat Nathalie Moll, Directorul General al EFPIA.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat directive care reglementează utilizarea licitațiilor pentru achizițiile din sectorul public în general și pentru achizițiile din domeniul sanitar în Europa în mod specific. Pandemia de COVID-19 a generat un interes nou pentru folosirea achizițiilor transfrontaliere comune în sectorul sănătății, așa cum se prevede prin Decizia UE 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. Aceste reguli privind achizițiile publice sunt concepute pentru a contribui la creșterea economică durabilă și pentru a obține un raport bun calitate-preț.

EFPIA, care reprezintă industria farmaceutică bazată pe cercetare din Europa, se bucură să poată publica în mod oficial rezultatele sondajului aprofundat pe care l-a efectuat în rândul membrilor săi pentru a surprinde stadiul implementării Directivei UE din 2014 privind achizițiile publice, care ar fi trebuit transpuse în legislația națională până la 16 aprilie 2016. Sondajul urmărește să înțeleagă măsura în care există întârzieri, discrepanțe, lacune de aplicare și dacă, în general, noile reguli funcționează bine sau generează complicații neprevăzute în practica curentă.

Documentul de poziție include 10 recomandări specifice cu obiectivul de a se asigura că practicile de achiziții publice sunt eficiente și sustenabile și reprezintă un apel către Comisia Europenă să elaboreze și să promoveze ghiduri privind cele mai bune practici, pe baza Articolului 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru ca procedurile de achiziții publice în sectorul farmaceutic, inclusiv achizițiile în comun, să furnizeze medicamente de înaltă calitate pentru pacienți, în cantitățile potrivite și la momentul potrivit. Ghidurile Comisiei Europene pentru achiziția de medicamente ar trebui să solicite o contribuție sporită din partea experților clinici în pregătirea licitațiilor; o evaluare echilibrată a criteriilor de atribuire calitative și cantitative care să conducă la contracte-cadru eficiente cu mai mulți câștigători; și respectarea confidențialității prețurilor în urma unui proces de licitație transparent și previzibil.

Cartea albă EFPIA îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să limiteze achizițiile comune transfrontaliere sub egida  UE la situațiile de amenințări grave la adresa sănătății, să respecte natura voluntară a unor astfel de procese și să evite dublarea inutilă a procedurilor de licitație sau a cerințelor de stocare de către Statele Membre participante.

 

RECOMANDĂRI:

  • Statele membre și autoritățile contractante ar trebui încurajate să prevadă în mod oficial o contribuție sporită din partea experților clinici în conceperea și revizuirea procedurilor de licitație. Acest lucru va îmbunătăți securitatea aprovizionării, va duce la o mai mare eficiență și va asigura disponibilitatea unor opțiuni terapeutice alternative cât mai largi.
  • Licitațiile trebuie să grupeze numai acele produse contractuale care sunt complet interschimbabile și cu echivalență terapeutică, păstrând astfel autonomia medicului de a alege cea mai potrivită opțiune de tratament și permițând continuarea tratamentului pe care pacientul este stabil.
  • Autoritățile contractante ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a evita sau cel puțin pentru a atenua, impactul licitațiilor repetitive. O implicare mai mare a experților clinici și a ofertanților probabili în etapa de pregătire a licitației poate reduce riscurile de previziuni inexacte ale cantităților necesare sau de întârzieri din cauza cerințelor neclare ale licitației, care sunt principalele cauze ale anulării/reluării licitațiilor. În cazul în care acestea nu pot fi evitată, ar trebui luate măsuri pentru a minimiza întreruperile, de exemplu, permițând modificarea condițiilor existente, mai degrabă decât anularea automată.
  • Licitațiile ar trebui să recompenseze calitatea și să promoveze inovația, asigurându-se că alegerea câștigătorilor se bazează pe cel mai bun raport preț-calitate, incluzând o combinație adecvată și ponderată a criteriilor de selecție calitative și cantitative (cum ar fi calitatea produselor, infrastructura necesară pentru eliberarea produsului, inclusiv obiectivele de mediu și securitatea lanțului de aprovizionare, printre altele).
  • O transparență sporită – cu privire la modul în care sunt elaborate caietele de sarcini, criteriile de selecție a câștigătorilor licitațiilor, și dacă ofertanților câștigători li s-au atribuit efectiv volumele anticipate – ar crea încredere și ar îmbunătăți sustenabilitatea aprovizionării pe termen scurt și lung.
  • Procedurile de licitație ar trebui să evite câștigătorii „numai pe preț” și „câștigătorul ia totul” și orice combinație a celor două.
  • Procesele de achiziție ar trebui să garanteze volumele de aprovizionare și concurența loială prin utilizarea unor contracte-cadru eficiente cu mai mulți câștigători care încurajează prezența pe termen lung a mai multor furnizori pe piață.
  • Statele Membre și autoritățile contractante ar trebui să respecte confidențialitatea prețurilor pe tot parcursul procesului de achiziție și la diferite niveluri (național, regional, local) pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung, în conformitate cu articolul 21 din Directivă.
  • Evitarea condițiilor contractuale dezechilibrate care penalizează în mod nejustificat furnizorii sau le impun costuri mari fără obligații corespondente ale autorităților, pentru a asigura piețe competitive sustenabile. Condițiile contractuale trebuie respectate: rezilierile anticipate arbitrare pentru economii de costuri pe termen scurt subminează încrederea și sustenabilitatea furnizării.
  • Agregarea cererii crescute cu cerințele de stocare este de evitat în achizițiile comune transfrontaliere. Lecțiile învățate din pandemie ar trebui să se reflecte în elaborarea de ghiduri de bune practici, pentru a evita multiplele constrângeri aplicate asupra lanțului de aprovizionare în perioadele de cerere ridicată.

Mai multe detalii, pe canalele EFPIA

Vezi aici documentul de poziție Carta privind Eficacitatea Achizițiilor Publice de Medicamente în UE