Codul de Etica

Dorind să încurajeze competența etică și promovarea corectă a produselor farmaceutice, ARPIM a adoptat în anul 2006 “Codul de Etică în promovarea medicamentelor”.

 

ARPIM a dezvoltat în timp relații de cooperare și susținere reciprocă cu membrii comunității științifice și medicale, cu farmaciștii, cu reprezentanți ai pacienților și cu autoritățile, deopotrivă.

 

Pe masură ce sunt disponibile noi rezultate ale cercetării farmaceutice, companiile pun la dispoziția tuturor actorilor din sistemul de sănătate informații exacte, corecte și obiective despre descoperirile științifice. Astfel că progresele cercetării și dezvoltării farmaceutice devin cunoscute și asimilate de către aceștia în timp real.

Comunitatea medicală este sprijinită în eforturile sale de a fi în permanență la curent cu noutățile științifice, prin facilitarea accesului la întâlnirile profesionale desfășurate în țară sau străinătate – congrese sau conferințe. Astfel că, medicii români au acces la cele mai noi discuții despre tratamente inovatoare care revoluționează lumea medicală și care reprezintă noi șanse pentru pacienții din întreaga lume.

 

Toate companiile membre au aderat la Codul de Etică încă din anul 2006, iar ARPIM este singura asociație care activează în piața farmaceutică și care și-a impus standarde de etică de nivel european. Mai mult decât atât, în mod constant, ARPIM a solicitat și încurajat adoptarea acestui Cod atât de către autorități, cât și de către ceilalți actori din piață, pentru a asigura un nivel uniform de reglementare în întreaga piață farmaceutică. Codul ARPIM este armonizat cu reglementările de la nivel european ale industriei farmaceutice, iar în anumite privințe este chiar mai restrictiv.

 

Descarcă atașament (Codul de Etica al ARPIM 2018)

Descarcă atașament (ARPIM Ethics Code 2018)

 

Codul de Transparență

 

Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical, cu care companiile farmaceutice colaborează, furnizează sprijin industriei farmaceutice prin cunoştinţe valoroase și expertiză independentă rezultată din experienţa clinică şi de management de care dispun.

 

Această expertiză aduce o contribuţie importantă la eforturile industriei farmaceutice de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii pacientului, cu beneficii pentru pacienți şi pentru societate la nivel global. Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical sunt îndreptăţiţi să fie remuneraţi în mod corect pentru expertiza lor legitimă şi pentru munca depusă la solicitarea industriei farmaceutice.

 

 

EFPIA şi, implicit, ARPIM, consideră că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical au o influenţă profundă şi pozitivă asupra calităţii tratamentului pacientului şi asupra valorii cercetărilor viitoare. În acelaşi timp, integritatea unui profesionist din domeniul medical în decizia de prescriere a unui medicament este unul din pilonii sistemului medical.

 

ARPIM recunoaşte că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical pot crea un eventual conflict de interes. În consecinţă, ARPIM a adoptat coduri şi instrucţiuni pentru a se asigura că aceste interacţiuni îndeplinesc standarde etice înalte de integritate la care se aşteaptă pacienţii, guvernele şi alte părţi interesate.

Publicarea transferurilor de valoare

 

ANMDM publică anual datele privind interacțiunile dintre producătorii de medicamente și profesioniștii și instituțiile din domeniul sanitar aferente anului 2015, conform Ordinului Ministrului Sănătății 194/2015 pe site-ul www.anm.ro 

 

Acest proces de transparentizare este unul în beneficiul pacienților, al mediului de afaceri și al sistemului de sănătate românesc, iar membrii ARPIM colaborează cu autoritățile pentru o implementare cât mai eficientă a acestuia.

Codul de interacțiune cu Asociațiile de Pacienți

 

Industria farmaceutică are multe interese comune cu organizaţiile de pacienţi, care reprezintă sau sprijină nevoile pacienţilor şi ale persoanelor care se ocupă de îngrijirea lor.

 

Pentru a asigura desfăşurarea relaţiilor dintre industria farmaceutică şi organizaţiile de pacienţi într-o manieră etică şi transparentă, ARPIM a adoptat Codul de Practică Etică în interacţiunea cu organizaţiile de pacienţi, referinţă la care trebuie să se alinieze companiile membre ARPIM în colaborarea cu organizaţiile de pacienţi în vederea menţinerii următoarelor înalte standard etice.

 

Descarca atasament (Codul de Practica Etica in Interactiunile cu Asociatii de Pacienti 2018)

  • Se asigură independenţa organizaţiilor de pacienţi, din punct de vedere al opţiunilor politice, al strategiei şi al activităţilor acestora;
  • Toate parteneriatele dintre organizaţiile de pacienţi şi industria farmaceutică se bazează pe respect reciproc, opiniile şi deciziile fiecărui partener având valoare egală;
  • Industria farmaceutică nu va solicita, iar organizaţiile de pacienţi nu îşi vor asuma promovarea unui anumit medicament care se eliberează pe bază de prescripţie medicală (denumit în continuare “produs/e”);
  • Obiectivele şi domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente. Sprijinul financiar şi nefinanciar acordat de industria farmaceutică va fi făcut întotdeauna cunoscut în mod clar;
  • Industria farmaceutică încurajează susţinerea organizaţiilor de pacienţi din surse multiple.

 

Descarca atasament (ARPIM Code of Ethical Practice in the Interaction with Patients’ Organizations 2018)