Codul de Etica

 

Dorind să încurajeze competența etică și promovarea corectă a produselor farmaceutice, ARPIM a adoptat încă din anul 2006 “Codul de Etică în promovarea medicamentelor”.

 

ARPIM a dezvoltat în timp relații de cooperare și susținere reciprocă cu membrii comunității științifice și medicale, cu farmaciștii, cu reprezentanți ai pacienților și cu autoritățile, deopotrivă.

 

Pe masură ce sunt disponibile noi rezultate ale cercetării farmaceutice, companiile pun la dispoziția tuturor actorilor din sistemul de sănătate informații exacte, corecte și obiective despre descoperirile științifice. Astfel că progresele cercetării și dezvoltării farmaceutice devin cunoscute și asimilate de către aceștia în timp real.

CODUL ARPIM 2023 - versiunea RO

CODUL ARPIM 2023 - versiunea EN

 

Versiuni anterioare:

CODUL ARPIM 2022 - versiunea RO 

CODUL ARPIM 2022 - versiunea EN

CODUL ARPIM 2021 - versiunea RO

CODUL ARPIM 2021 - versiunea EN

 

Comunitatea medicală este sprijinită în eforturile sale de a fi în permanență la curent cu noutățile științifice, prin facilitarea accesului la întâlnirile profesionale desfășurate în țară sau străinătate – congrese sau conferințe. Astfel că, medicii români au acces la cele mai noi discuții despre tratamente inovatoare care revoluționează lumea medicală și care reprezintă noi șanse pentru pacienții din întreaga lume.

 

Toate companiile membre au aderat la Codul de Etică încă din anul 2006, iar ARPIM este singura asociație care activează în piața farmaceutică și care și-a impus standarde de etică de nivel european. Mai mult decât atât, în mod constant, ARPIM a solicitat și încurajat adoptarea acestui Cod atât de către autorități, cât și de către ceilalți actori din piață, pentru a asigura un nivel uniform de reglementare în întreaga piață farmaceutică. Codul ARPIM este armonizat cu reglementările de la nivel european ale industriei farmaceutice, iar în anumite privințe este chiar mai restrictiv și este actualizat periodic.

 

 

 

Declararea transferurilor de valoare

 

Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical, cu care companiile farmaceutice colaborează, furnizează sprijin industriei farmaceutice prin cunoştinţe valoroase și expertiză independentă rezultată din experienţa clinică şi de management de care dispun.

 

Această expertiză aduce o contribuţie importantă la eforturile industriei farmaceutice de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii pacientului, cu beneficii pentru pacienți şi pentru societate la nivel global. Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul medical sunt îndreptăţiţi să fie remuneraţi în mod corect pentru expertiza lor legitimă şi pentru munca depusă la solicitarea industriei farmaceutice.

 

EFPIA şi, implicit, ARPIM, consideră că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical au o influenţă profundă şi pozitivă asupra calităţii tratamentului pacientului şi asupra valorii cercetărilor viitoare. În acelaşi timp, integritatea unui profesionist din domeniul medical în decizia de prescriere a unui medicament este unul din pilonii sistemului medical.

ARPIM recunoaşte că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul medical pot crea un eventual conflict de interes.

 

Interacțiunea cu Organizațiile de Pacienți

 

Industria farmaceutică are multe interese comune cu organizaţiile de pacienţi, care reprezintă sau sprijină nevoile pacienţilor şi ale persoanelor care se ocupă de îngrijirea lor.

 

Pentru a asigura desfăşurarea relaţiilor dintre industria farmaceutică şi Organizaţiile de Pacienţi (OP) într-o manieră etică şi transparentă, ARPIM a inclus Cereințe specifice privind interacțiunea cu OP în cadul Codului ARPIM, referinţă la care trebuie să se alinieze companiile membre ARPIM în colaborarea cu organizaţiile de pacienţi în vederea menţinerii următoarelor înalte standard etice.

 

 

 • Independența OP, în ceea ce privește judecata politică, politicile și activitățile,
  trebuie asigurată.
 • Toate interacțiunile între OP și companiile membre trebuie să se bazeze pe
  respect reciproc, opiniile și deciziile fiecărui partener având valoare egală.
 • Companiile membre nu vor solicita promovarea unui anumit medicament
  pe bază de prescripție și nici OP nu vor întreprinde demersuri în acest sens.
 • Obiectivele și sfera de aplicabilitate a oricărei colaborări trebuie să fie
  transparente. Sprijinul financiar și non-financiar acordat de companiile
  membre trebuie să fie întotdeauna recunoscut în mod clar.
 • Companiile membre salută finanțarea variată a OP din surse multiple.