Etichete: medicamente

Suprataxarea din ce în ce mai mare a industriei farmaceutice şi metodologia de calcul al prețurilor la medicamente recent aprobată de Guvern adâncesc criza sistemului de sănătătate românesc

Creşterea suprataxării industriei farmaceutice în trimestrul 3 al anului 2016 este cu mai mult de 2 puncte procentuale mai mare comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2015, în condițiile în care piața farmaceutică este în scădere.

,,Taxa clawback a fost impusă inițial ca o măsură de control al bugetului alocat medicamentelor într-o perioadă de criză. În condițiile în care economia României este în creştere, nu se mai justifică menținerea unei astfel de reglementări care are rolul de a transfera responsabilitatea tratării unei importante părți din pacienții români pe umerii producătorilor de medicamente. Taxa clawback ar fi trebuit să fie printre cele 102 taxe la care au renunțat autoritațile române.
În trimestrul 3 al anului 2016, taxa clawback a ajuns să reprezinte 14,91% din valoarea medicamentelor decontate de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, în creştere față de nivelul de 12,3% înregistrat în acelaşi trimestrul al anului 2015. Nu găsim justificarea unei astfel de creşteri, în condițiile în care piața farmaceutică este în scădere şi atragem atenția încă o dată asupra lipsei de transparență a mecanismului de calcul al taxei clawback. Nu avem acces la datele folosite pentru calcularea taxei, nu ştim care este modalitatea de utilizare a fondurilor colectate prin taxa clawback şi nu primim niciun un răspuns la solicitările repetate ale industriei privind creşterea nivelului de transparentizare. În acest moment, companiile membre ale asociației noastre au doar două opțiuni: să achite taxa aşa cum este impusă de autorități şi să evalueze oportunitatea de a continua operațiunile în România sau să acționeze în instanță autoritățile competente pentru corectarea cifrelor primite, un demers anevoios pentru ambele părți”, a declarat Dan Zaharescu, Directorul Executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Prezența companiilor farmaceutice pe piața din România este descurajată şi de metodologia de calcul al prețurilor medicamentelor recent aprobată de Guvern. Atât Guvernul României, cât şi Ministerul Sănătății au ignorat cu bună ştiință argumentele pacienților, distribuitorilor, farmaciştilor şi ale producătorilor de medicamente care au subliniat consecințele majore pe care scăderea prețului medicamentelor sub minimul european le va avea asupra accesului deja limitat al pacienților la medicamente.

,,Metodologia de calcul aprobată în şedința de Guvern din data de 26.10.2016 nu a luat în considerare niciuna dintre modificările transmise de asociațiile reprezentative din sistemul de sănătate românesc în dezbaterea publică. Prețul medicamentelor în România, conform legislației în vigoare, este deja calculat la nivelul minim european. Scăderea cu 10% sub acest nivel, aşa cum prevede Hotărârea recent aprobată va duce la creșterea exportului paralel şi deci la dispariția unui număr tot mai mare de medicamente de pe piață. Totodată, companiile producătoare ar putea decide să retragă o serie de medicamente din România, în condițiile în care nu pot susține economic comercializarea unui medicament la un preț sub minimul european pe o piață care afectează celelalte 10 piețe europene care au România drept țară de referință în stabilirea prețului la medicamente”, a adăugat Dan Zaharescu.

Scăderea prețului sub minimul european nu aduce nicio economie la bugetul de stat aşa cum nici creşterea prețului medicamentelor incluse de autorități pe lista medicamentelor esențiale nu va avea un impact direct asupra bugetului, întrucât orice creştere peste bugetul alocat de autorități medicamentelor este susținut de producătorii de medicamente prin taxa clawback.

Sistemul de sănătate românesc are nevoie de o politică a medicamentului coerentă, transparentă, predictibilă, sustenabilă, care să aibă la bază principiul facilitării accesului pacienților români la medicamente. Scăderea prețului sub minimul european, suprataxarea industriei farmaceutice pentru a acoperi deficitul sistemului de sănătate şi actualizarea deficitară a listei de medicamente compensate sunt măsuri impuse împotriva sistemului de sănătate şi a pacienților români.

Scrisoare deschisă adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-Ministru al României

Către: Guvernul României

În atenția: Domnului Prim-Ministru al României, Dacian Cioloș

Stimate domnule Prim-Ministru,

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Local American Working Group (LAWG), Colegiul Farmaciştilor din România şi Asociația Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici (ADRFR) doresc să vă semnaleze riscurile la care vor fi expuşi pacienții români dacă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România va fi implementat în forma propusă de Ministerul Sănătății.

Metodologia propusă de Ministerul Sănătații impune scăderea prețului medicamentelor sub nivelul minim european deja impus de actuala metodologie, fapt care va determina dispariția unui număr şi mai mare de medicamente de pe piață, în condițiile în care accesul pacienților la tratamente în România este oricum limitat.

Metodologia propusă încalcă dreptul constituțional la sănătate al pacienților români și în același timp, pentru bugetul de stat nu doar că nu se vor face economii, dar se vor înregistra pierderi de sute de milioane lei prin scăderea contribuțiilor aferente activității companiilor farmaceutice.

Domnule Prim-Ministru, dorim să subliniem că am făcut nenumărate demersuri până acum şi, inclusiv în dezbaterea publică organizată de Ministerul Sănătății, am atras atenția autorităților asupra efectelor dramatice pe care implementarea metodologiei propuse le va avea asupra pacienților şi asupra stării de sănătate a populației României.

Decidenții din Sănătate au propus această măsură fără a se consulta, în mod real, cu toate părțile afectate de măsură şi fără a realiza o analiză de impact.

Conform analizei realizate de compania independentă DLA Piper, există riscul de întrerupere a comercializării pentru 123 de medicamente inovative, dintre care 55 de medicamente au fie alternative generice limitate, fie nu au nicio alternativă disponibilă în piaţă. Peste 800.000 de pacienți care suferă de boli cardiovasculare, oncologice, reumatologice, dermatologice vor avea dificultăți în a-şi găsi medicamentele şi vor fi nevoiți să îşi modifice schemele de tratament ceea ce va atrage potențiale riscuri clinice şi implicit va creşte costurilor aferente tratamentului.[1]

Sistemul actual de stabilire a prețului la medicamentele de uz uman, conform Ordinului de Ministru 75/2009, a impus deja în România cel mai mic preț la nivel european. Metodologia propusă va duce la stabilirea unui nou minim, prin scăderea  minimului european deja existent cu încă 35%. La aceste elemente total nefavorabile unui mediu de afaceri sănătos li se adaugă şi taxa claw-back.

Acest sistem de stabilire a prețurilor şi de taxare a medicamentelor va duce la dispariția acestora de pe piață fie din cauza creşterii exportului paralel, fie din cauza deciziei companiilor farmaceutice de a nu mai aduce medicamentele în România.

Companiile se vor vedea obligate să retragă anumite medicamente de pe piața locală în condițiile în care România este țară de referință în stabilirea prețului pentru alte 10 state europene şi scăderea prețului în România va face nesustenabilă comercializarea acestora.

Considerăm că este esențial ca metodologia de calcul al prețului la medicamente să fie retrasă şi autoritățile să-şi concentreze toate eforturile în redactarea şi implementarea unei noi metodologii de calcul în colaborare cu operatorii din lanțul farmaceutic şi cu reprezentanții asociațiilor de pacienți.

Pacienții români, deținătorii de autorizație de punere pe piață, operatorii de pe lanțul de distribuție, farmaciştii, pe scurt, sistemul de sănătate românesc are nevoie de o metodologie de calcul sustenabilă, care să faciliteze accesul pacienților la tratament, nu să îl îngreuneze şi mai mult.

Având în vedere impactul pe care implementarea metodologiei menționate mai sus l-ar putea genera asupra sistemului românesc de sănătate, dar și asupra mediului de afaceri ce activează în acest sector, vă adresăm rugămintea de a retrage proiectul de Hotărâre de Guvern aflat în prezent în dezbatere publică şi de a solicita demararea de consultări reale cu toți cei implicați. Astfel, putem evita o posibilă situație de criză care îi va afecta şi mai mult pe pacienții români, deja tratați cu mult sub standardele europene.

Asociațiile semnatare îşi exprimă disponibilitatea de a lucra împreună cu autoritățile pentru identificarea celor mai bune soluții pentru asigurarea accesului continuu la medicamente al pacienților români.

În speranța unui răspuns favorabil, vă asigurăm, domnule Prim-Ministru, de întreaga noastră considerație.

Cu deosebită stimă,

Călin Gălăşeanu

Preşedinte ARPIM

Radu Răşinar

Preşedinte LAWG

Prod. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa

Preşedinte Colegiul Farmaciştilor din România

Robert Popescu

Preşedinte ADRFR

[1] Datele fac parte dintr-un studiu realizat de firma de avocatură DLA Piper în luna ianuarie 2016 evaluând portofoliul de medicamente a  17 companii farmaceutice membre ARPIM.

Asociațiile reprezentative din sistemul de sănătate românesc solicită retragerea metodologiei de calcul al prețului la medicamente propuse de autorități

Noua metodologie de calcul al prețurilor la medicamente trebuie retrasă. Prevederile acesteia pun în pericol viețile pacienților români prin îngrădirea accesului acestora la medicamente. Aceasta a fost poziția comună a distribuitorilor, farmaciştilor, producătorilor de medicamente şi a asociațiilor de pacienți în cadrul dezbaterii publice organizate de Ministerul Sănătății privind metodologia de calcul al prețurilor la medicamente.

Dan Zaharescu, Directorul Executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM):

,,Mesajul transmis de autorități în cadrul dezbaterii publice a fost unul foarte clar. Ei nu sunt interesați de un dialog real cu niciuna dintre părțile afectate de metodologia de calcul al prețurilor propusă. Toți cei prezenți la dezbatere, fără excepție, au adus argumente solide împotriva actualei metodologii şi sperăm ca măcar acestea să îi ridice Ministrului Sănătății nişte semne mari de întrebare. Autoritățile trebuie să înțeleagă faptul că actuala propunere de HG va duce la o înrăutățire a accesului pacienților la tratamentele de care au nevoie prin scăderea prețurilor sub nivelul minim european. De asemenea, forma actuală a metodologiei propuse de Minister prevede măsuri neconstituționale, prin obligativitatea impusă producătorilor de medicamente de a accepta un preț fixat de către autorități, indiferent dacă acesta este sustenabil sau nu.

Până astăzi, nu a existat un dialog nici cu industria, nici cu pacienții pe acest subiect. O astfel de legislație nu poate fi elaborată fără consultarea reală a celor afectați de fapt de implementarea ei şi fără o analiză de impact premergătoare. În condițiile în care noua metodologie de calcul al prețurilor  nu aduce nici o valoare economică statului român, în schimb afectează viața atât de multor pacienti, ne întrebăm din nou: cui foloseste ea de fapt?

Solicităm retragerea acestui proiect legislativ până nu este prea târziu, pentru pacienți, pentru producători şi pentru ceilalți operatori ai lanțului farmaceutic.”

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa, Preşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România:

,,Proiectul propus de Ministerul Sănătății pentru metodologia de calcul al prețurilor la medicamente nu poate rezolva, în forma actuală aflată în dezbatere publică, niciuna dintre problemele pacienților, farmaciştilor, producătorilor şi distribuitorilor. Susținem retragerea lui şi realizarea unui act normativ realizat pe baza unui dialog real între reprezentanții autoritaților şi societatea civilă.”

Radu Răşinar, Preşedinte al Local American Working Group (LAWG):

,,Rareori am văzut un asemenea consens ca la dezbaterea publică de astăzi. Este evident că niciunul din cei prezenți în sală nu îşi doreste implementarea formei propuse de calcul al prețurilor la medicamente. În calcul prețurilor la medicamente Ministerul Sănătății se raportează la 12 țări europene, însă ignoră cu totul faptul că pacienții români au şi ei năzuințe europene în ceea ce priveşte serviciile medicale, nu vor doar acces la medicamente esențiale.”

Cristina Pricop, Director Executiv al Asociației Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici (ADRFR):

,,Proiectul de Hotărâre de Guvern propus de autorități nu ia în calcul, sub nicio formă, impactul social şi economic al aplicării măsurilor de reducere suplimentară a prețurilor sub nivelul minim european.

Am avertizat despre consecințele negative asupra pacienților, despre dispariția şi mai accentuată a medicamentelor de pe piață, am prezentat cifrele privind pierderile de venituri la bugetul de stat şi am discutat despre impactul economic negativ asupra operatorilor economici din sistem, precum şi despre impactul social asupra angajaților acestor operatori. Mai mult decât atât, aceste efecte negative nu au corespondent nici măcar într-un leu economie sau în vreun beneficiu pentru FNUASS. Din păcate, niciunul dintre aceste aspecte nu a fost luat în seamă. Solicităm Guvernului retragerea acestui proiect şi realizarea unor consultări autentice cu toți actorii din piața farmaceutică – asociații profesionale şi de pacienți, în baza cărora să se realizeze o analiză de impact şi, ulterior, să se lanseze o Hotărare de Guvern, care să adreseze în mod real situația semnalată.”

Criza medicamentelor este accentuată de metodologia de prețuri recent propusă de autorități

Asociațiile reprezentative ale pacienților şi cele din industria farmaceutică avertizează că noua politică de prețuri pusă în dezbatere publică de Ministerul Sănătății ignoră cu totul interesul pacienților.

Măsurile corectoare propuse în noua metodologie nu aduc nicio îmbunătățire, din contră, accentuează criza medicamentelor şi agravează starea de sănătate a populației României generând dispariția unui număr şi mai mare de medicamente de pe piață, în acelaşi timp accesul la medicamentele nou introduse în lista de compensate fiind blocat prin lipsa protocoalelor terapeutice.

Recent propusa metodologie impune în continuare scăderea prețului medicamentelor sub minimul european şi, deşi este o scădere etapizată, consecințele vor fi aceleaşi. Accesul pacienților la medicamente va fi din ce în ce mai limitat, în timp ce la bugetul de stat nu se va realiza nicio economie.

Metodologia de prețuri impune ca prețul medicamentelor să fie la nivelul minimului european calculat prin raportare la 12 țări europene. În anul 2015, a fost introdus articolul 8.1 care reglementa referențierea prețului medicamentelor originale la prețul medicamentelor generice, ceea ce ar fi condus la o scădere de 35% sub minimul european deja stabilit şi, implicit, la dispariția medicamentelor de pe piață. Deşi temporizată, actuala metodologia de calcul nu rezolvă problema.

Cezar Irimia, Preşedinte al Alianței Pacienților Cronici din România (APCR):

,,Ne confruntăm cu o criză a medicamentelor fără precedent. Autoritățile au uitat că orice măsură în domeniul Sănătății trebuie să fie în beneficiul pacienților români. La nivel declarativ le pasă şi iau măsuri, dar de fapt măsurile rămân doar pe hârtie şi medicamentele tot nu ajung la pacienți. Medicii nu pot prescrie medicamentele nou incluse pe lista de compensate pentru că nu au fost scrise protocoalele, iar pacienții îşi caută cu disperare medicamentele în țările vecine. Primim zilnic zeci de strigăte de ajutor prin call-center-ul nostru, dar nici noi nu îi putem ajuta.”

Radu Gănescu, Preşedinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC):

,,După ce Guvernul şi Ministerul păreau că au înțeles esența problemei, faptul că prețurile mici duc la lipsa medicamentelor, se pare că n-au avut curajul să ia deciziile corecte. Suntem de-a dreptul dezamăgiți şi ne temem pentru viitorul nostru.”

Rozalina Lăpădatu, Preşedinte al Institutului pentru Dezvoltare în Sănătate şi Educație (IDSE):

,,Nu înțelegem care este îmbunătățirea adusă de metodologia recent propusă de autorități. În continuare se vorbeşte de scăderea prețurilor sub minimul european deja impus ceea ce înseamnă că toate riscurile privind dispariția medicamentelor de pe piață rămân neschimbate. De fapt, se înlocuieşte o incertitudine cu certitudinea că nu există nicio şansă să stopăm dispariția medicamentelor de pe piață.”

Vasile Barbu, Preşedinte al Alianței Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP):

,,Nu înțelegem de ce pentru o țară din Uniunea Europeană, în anul 2016, ne concentrăm pe lista medicamentelor esențiale, dar ignorăm cu totul faptul că dispar medicamentele din farmacii în timp ce lista medicamentelor gratuite şi compensate este actualizată cu foarte mare dificultate.

Stabilirea prețurilor la medicamente face parte din mecanismele economice ale sistemului de sănătate, însă nu trebuie scăpat din vedere că, de fapt, scopul îl reprezintă asigurarea sănătății populației, ca obligație pentru stat, având în vedere dreptul fundamental la viață și la sănătate. Ori degeaba se impun prețuri mici la medicamente sub falsa justificare a creșterii accesului dacă, în final, ele nu vor fi accesibile pacienților, tocmai din cauza acestor politici nocive de preț.”

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa, Preşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România:

,,Pacienții români au din ce în ce mai puține alternative de tratament. În condițiile îmbătrânirii accentuate a populației şi ale scăderii ratei natalității ne confruntăm cu oameni din ce în ce mai bolnavi. În aceste condiții, accesul la tratament este esențial.”

Dan Zaharescu, Director Executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM):

,,Acum două săptămâni Guvernul României menționa că scăderea prețului la medicamente prin implementarea 8.1 va duce la dispariția de pe piață a medicamentelor esențiale, fără însă ca această măsură să aibă vreun impact pozitiv asupra bugetului. Ori metodologia de prețuri propusă recent de autorități prevede tocmai implementarea articolului 8.1 şi scăderea prețului la medicamente sub minimul european.

Este o măsură inacceptabilă care doar amână inevitabilul colaps al sistemului de sănătate românesc. De-a lungul timpului atât noi, cât şi asociațiile de pacienți şi reprezentanții distribuitorilor şi farmaciştilor am subliniat că este o măsură care va avea consecințe majore asupra pacienților români. Însă autoritățile au ales să ignore vocea tuturor şi au propus o nouă metodologie fără a se consulta cu niciuna dintre părțile care sunt afectate de măsură.

Pacienții români nu îşi găsesc medicamentele care ar trebui să fie disponibile în farmacii, nu au acces la medicamente de ultimă generație, în timp ce autoritățile propun o metodologie lipsită de transparență, care ignoră tocmai nevoile pacienților români.”

Radu Răşinar, Preşedinte al Local American Working Group (LAWG):

,,Gândul trebuie să fie mai întâi la pacient, la tratamentul corect al pacientului şi acesta este cel prescris de medic. Dezinformarea duce discuția în direcții false şi speră să cucerească naivii. De pildă, alimentează faptul că un preț sub minimul european este un obiectiv important când de fapt este toxic pentru că medicamentele nu se mai găsesc în România.”

Robert Popescu, Preşedinte al Asociației Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR):

,,Promisiunea evitării unei noi crize în piața farmaceutică nu poate fi respectată în condițiile în care prețul anumitor medicamente esențiale este scăzut prin noua metodologie sub minimul european deja impus. Din perspectiva noastră, prevederile acestei Hotărâri de Guvern nu oferă sustenabilitate si predictibilitate, ci dimpotrivă, generează noi probleme pentru pacienții români, pentru operatorii economici din sistem şi, nu în ultimul rând, pentru autorități. ADRFR susține în continuare cu tărie că orice nouă metodologie de calcul al prețurilor ar trebui să elimine în totalitate prevederile art. 8.1, prezente în actualele norme de stabilire a prețurilor medicamentelor de uz uman.”

Sănătatea românilor şi a sistemului sanitar românesc depind de continuarea reformelor începute

Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) atrage atenţia asupra necesităţii continuării reformelor din domeniul sănătăţii discutate pe parcursul anului 2015 cu reprezentanţii autorităţilor din domeniu. Doar aşa este posibilă implementarea unor soluţii constructive care să răspundă nevoilor sistemului de sănătate şi ale pacienţilor români, în condiţiile schimbărilor de la nivelul conducerii Ministerului Sănătății.

„Îl felicităm pe domnul Conf. Dr. Patriciu Achimaş-Cadariu pentru numirea sa în funcţia de Ministru al Sănătăţii şi îi dorim succes în îndeplinirea noilor sale responsabilităţi. Îl asigurăm de toată susţinerea companiilor membre ARPIM, dat fiind faptul că avem un obiectiv comun: viaţa pacienţilor români. Este unul dintre cele mai importante portofolii ale Guvernului, în primul rând prin prisma faptului că deciziile luate pot influenţa direct şi imediat sănătatea românilor. Ne exprimăm disponibilitatea continuării dialogului cu conducerea Ministerului Sănătății pentru a găsi soluții acceptabile și echitabile pentru toate părțile implicate astfel încât accesul pacienţilor români la cele mai noi şi eficiente tratamente să fie posibil”, a declarat Călin Gălăşeanu, Preşedintele Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

Producătorii internaţionali de medicamente subliniază câteva dintre problemele cu care se confruntă în acest moment şi care, în funcţie de cum vor fi abordate, pot avea un impact semnificativ nu doar asupra mediului de afaceri în care companiile îşi desfăşoară activitatea, ci şi la nivelul întregului sistem de sănătate românesc.

Membrii ARPIM atrag atenţia asupra necesității schimbării actualei metodologii a prețurilor cu un nou mecanism de calcul. Propunerea ARPIM în acest sens vizează media țărilor cu cele mai mici 5 prețuri din coşul de referință precum şi calcularea prețului în RON prin utilizarea unui curs de schimb mediu realizat. Un alt aspect asupra căruia membrii ARPIM atrag atenția se referă la Art. 81 din Ordinul MS nr. 703/2015 prin care ar urma ca preţul medicamentelor inovatoare să fie stabilit în funcţie de preţul de referinţă al medicamentelor generice echivalente.

„În contextul în care în România se aplică deja regula prețului minim european al medicamentelor de uz uman, stabilirea unui nou nivel minim care devine preţ de referinţă pentru alte state membre, expune pacienţii români la riscuri foarte mari. Disponibilitatea terapiilor inovatoare pe piaţa locală poate fi afectată şi poate duce chiar la dispariţia anumitor medicamente prin încurajarea comerţului paralel”, declară Călin Gălăşeanu, Preşedintele ARPIM.

Nu în ultimul rând, ARPIM consideră necesară instituirea unui cadru legislativ, previzibil și echitabil, care să garanteze continuitatea actualizării listei de medicamente compensate, respectiv accesul la inovaţie al pacienţilor români.

„Medicamentele noi salvează vieți: pot prelungi viața unor pacienți, pot îmbunătăți calitatea vieții acestora şi pot contribui la creşterea speranței de viață. Anul trecut au fost introduse aproximativ 40 de terapii de ultimă generație pe lista de medicamente compensate, dar de unele dintre acestea pacienţii nu beneficiază nici în prezent, întrucât nu au fost definitivate protocoalele terapeutice. Peste 100 de medicamente se află încă în aşteptare de la cea mai recentă actualizare din luna octombrie a acestui an când au fost introduse 13 noi terapii”, spune Călin Gălăşeanu, Preşedintele ARPIM.

„Suntem conştienţi de faptul că misiunea asumată de către domnul Conf. Dr. Patriciu Achimaş-Cadariu este una foarte grea. Ne exprimăm disponibilitatea companiilor membre ARPIM pentru continuarea dialogului deschis cu autorităţile în vederea identificării soluţiilor la provocările cu care sistemul de sănătate se confruntă, astfel încât beneficiile să se reflecte în serviciile de calitate şi accesul pacienţilor români la tratamentele inovatoare”, adaugă Preşedintele ARPIM.

O altă temă pe care care companiile o readuc în discuţie este nivelul finanțării medicamentelor în România, aflat în prezent cu mult sub media Uniunii Europene. În acest context, membrii ARPIM reiterează principiului sustenabilităţii privind taxa clawback, precum si importanţa transparentizării mecanismului de calcul a acesteia. Introdusă în anul 2009 ca măsură temporară de sprijin acordat bugetului sănătăţii, taxa s-a transformat într-un instrument de acoperire constantă a deficitului bugetar.

„Prin plata acestei taxe, companiile membre ARPIM au preluat de la stat o parte din responsabilitatea asigurării tratamentelor pentru pacienţi. Companiile farmaceutice ajungând să trateze chiar şi 3 din 10 pacienţi români”, adaugă Călin Gălăşeanu, Preşedintele ARPIM.

În vederea echilibrării acestei situaţii în care taxa clawback a devenit o povară fiscală, membrii ARPIM subliniază necesitatea:

  • actualizării bugetului aprobat trimestrial pentru medicamente utilizat în calculul taxei clawback (BaT), care nu a mai fost adus la zi din anul 2011;
  • eliminării adaosurilor comerciale de distribuție, a adaosurilor de farmacie, dar și a consumului de medicamente din spitale din baza de calcul a taxei clawback.