Codul de interactiune cu Asociatiile de Pacienti

Industria farmaceutică are multe interese comune cu organizaţiile de pacienţi, care reprezintă sau sprijină nevoile pacienţilor şi ale persoanelor care se ocupă de îngrijirea lor.

Pentru a asigura desfăşurarea relaţiilor dintre industria farmaceutică şi organizaţiile de pacienţi într-o manieră etică şi transparentă, ARPIM a adoptat Codul de Practică Etică în interacţiunea cu organizaţiile de pacienţi, referinţă la care trebuie să se alinieze companiile membre ARPIM în colaborarea cu organizaţiile de pacienţi în vederea menţinerii următoarelor înalte standard etice:

  • Se asigură independenţa organizaţiilor de pacienţi, din punct de vedere al opţiunilor politice, al strategiei şi al activităţilor acestora;
  • Toate parteneriatele dintre organizaţiile de pacienţi şi industria farmaceutică se bazează pe respect reciproc, opiniile şi deciziile fiecărui partener având valoare egală;
  • Industria farmaceutică nu va solicita, iar organizaţiile de pacienţi nu îşi vor asuma promovarea unui anumit medicament care se eliberează pe bază de prescripţie medicală (denumit în continuare “produs/e”);
  • Obiectivele şi domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente. Sprijinul financiar şi nefinanciar acordat de industria farmaceutică va fi făcut întotdeauna cunoscut în mod clar;
  • Industria farmaceutică încurajează susţinerea organizaţiilor de pacienţi din surse multiple.

 

Descarca atasament (Codul de Practica Etica in Interactiunile cu Asociatii de Pacienti 2018)

Descarca atasament (ARPIM Code of Ethical Practice in the Interaction with Patients’ Organizations 2018)